fbpx

Przetwarzanie danych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Leadhub sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-008), adres: ul. Warszawska 40/2A;

2) przetwarzamy wyłącznie dane osób działających w imieniu lub z upoważnienia firm, lub podmiotów współpracujących z administratorem, lub firm albo podmiotów, będących potencjalnymi odbiorcami kampanii marketingowych, realizowanych przez administratora, a w szczególności imię i nazwisko tych osób, zajmowane stanowisko lub funkcja, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego;

3) nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO.

4) dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych oraz wykonywania zleceń lub zawartych umów o współpracy;.

b) w celu marketingu usług oferowanych przez partnerów administratora;

c) w celu wyszukiwania optymalnych ofert i rozwiązań w zakresie usług przeznaczonych dla biznesu w oparciu o informacje dotyczące działalności potencjalnych odbiorców kampanii (baza marketingowa);

5) podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub pozyskanie przez nas informacji, udostępnionej dobrowolnie przez firmę np. poprzez ogłoszenia lub propozycje współpracy zamieszczane w domenie publicznej (internet, prasa), co uzasadnione jest szczególnymi potrzebami administratora, jako podmiotu posiadającego bazę informacji o podmiotach zainteresowanych współpracą handlową w obszarze objętym ogłoszeniem lub ofertą współpracy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

6) dane osobowe osób kontaktowych w firmach partnerskich mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

7) danych osobowe przekazywane są poza granice kraju lub do organizacji międzynarodowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody w tym zakresie;

8) dane osobowe osób kontaktowych w firmach lub podmiotach partnerskich będą przechowywane do czasu uzyskania informacji, iż są nieaktualne lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia;

9) każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) każda osoba, która uzna, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11) przetwarzanie przez nas danych osobowych osób kontaktowych w firmach lub podmiotach partnerskich jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania umowy, lub zlecenia oraz realizacji świadczonych przez nas usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas może być brak możliwości świadczenia usług, lub kontynuacji współpracy.

12) w ramach prowadzonej przez nas działalności nie profilujemy danych osobowych reprezentantów naszych partnerów handlowych ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.